RU UK

Tips for trips

Doklady

Všichni řidiči musí mít při řízení na českých silnicích u sebe kromě dokladu totožnosti (zpravidla občanský průkaz nebo pas) také platný řidičský průkaz opravňující je k řízení na území cizího státu a technický průkaz vozidla. Všem řidičům se doporučuje také zelená karta. Vozidlo cizího státu musí být označeno státní poznávací značkou tohoto státu.

Omezení rychlosti

Na všechny typy silnic v České republice jsou uplatňovány regulativy na maximální povolenou rychlost.
  • Motocykly - v obci: 50 km/hod. - mimo obec: 90 km/hod. - dálnice a silnice pro motorová vozidla: 130 km/hod.
  • Osobní automobily do 3500 kg - v obci: 50 km/hod. - mimo obec: 90 km/hod. - dálnice a silnice pro motorová vozidla: 130 km/hod.
  • Osobní automobily s vlečným zařízením (karavanem) - v obci: 50 km/hod. - mimo obec: 80 km/hod. - dálnice a silnice pro motorová vozidla: 80 km/hod.
  • Nákladní automobily nad 3500 kg - v obci: 50 km/hod. - mimo obec: 80 km/hod. - dálnice a silnice pro motorová vozidla: 80 km/hod.
  • Autobusy - v obci: 50 km/hod. - mimo obec: 90 km/hod. - dálnice a silnice pro motorová vozidla: 130 km/hod.

Pro dálnice je stanovena také minimální povolená rychlost, která je 80 km/hodinu.

Povinné svícení vozidla

V České republice jsou řidiči povinni svítit po celý den a během celého roku. 

Alkohol

Při řízení motorového vozidla nesmí být řidič pod vlivem alkoholu ani jiné návykové látky. Tolerance hladiny alkoholu v krvi není v České republice aplikována, pozor tedy na zbytkový alkohol i léky alkohol obsahující.

Další povinnosti

  • Všichni cestující musí být při jízdě připoutáni bezpečnostími pásy.
  • Motocyklisté a jejich spolujezdci musí mít ochrannou přilbu (i v obci).
  • Děti (pod 150 cm, do 36 kg) je nutné na všech typech komunikací vozit v autosedačkách.